Zabezpieczenia wykopów pod studnię do zabezpieczenia powierzchni o wymiarach: długość 2,5 do 3,5 i głębokości od 2,3 do 4,6 m i szerokości wykopu od 0,896 do 2,01 m.

Szalunek do wykopów – typ S

Parametry techniczne dla płyt S11

  • Szerokość wykopu - 2150 ÷ 2700 mm
  • Prześwit między płytami - 2300 ÷ 2580 mm
  • Prześwit roboczy - 896 ÷ 1447 mm

Parametry techniczne dla płyt S12

  • Szerokość wykopu - 2780 ÷ 3150 mm
  • Prześwit między płytami - 2620 ÷ 2990 mm
  • Prześwit roboczy - 1330 ÷ 1700 mm

Parametry techniczne dla płyt S13

  • Szerokość wykopu - 3180 ÷ 3570 mm
  • Prześwit między płytami - 3020 ÷ 3410 mm
  • Prześwit roboczy - 1620 ÷ 2010 mm

Parametry śrub rozporowych

TYP ŚRUB
ROZPOROWYCH
WYKONANIE A WYKONANIE A1 ILOŚĆ PRZEDŁUŻEK
- 280 mm
ILOŚĆ PRZEDŁUŻEK
- 515 mm
DŁUGOŚĆ [mm] MASA [kg] DŁUGOŚĆ [mm] MASA [kg]
A 1000 ÷ 1390 65,5 800 ÷ 1050 52,6 - -
B 1280 ÷ 1670 77 1080 ÷ 1330 64,1 1 -
C-1 1520 ÷ 1910 88,5 1360 ÷ 1620 75,6 2 -
C-2 1520 ÷ 1910 81,9 1360 ÷ 1620 69 - 1

Parametry eksploatacyjne

WYKONANIE TYP
PŁYTY
DŁUGOŚĆ
PŁYTY [mm]
WYSOKOŚĆ
PŁYTY H1 / H2 [mm]
GRUBOŚĆ
PŁYTY [mm]
DOPUSZCZALNY NACISK
GRUNTU [kN/m²]
PRZEŚWIT
MONTAŻOWY [mm]
MASA
[kg/box]
Typ S - płyta podstawowa S11 2500 2300 / - 60 30 2300 1685
Typ S - płyta podstawowa S12 3000 2300 / - 80 30 2750 1935
Typ S - płyta podstawowa S13 3500 2300 / - 80 25 3250 2191
Typ S - płyta podstawowa S21 2500 - / 1300 60 30 2300 1038
Typ S - płyta podstawowa S22 3000 - / 1300 80 30 2750 1179
Typ S - płyta podstawowa S23 3500 - / 1300 80 25 3250 1332

Możliwość stosowania

WYKONANIE DŁUGOŚĆ
ZESTAWU [mm]
GŁĘBOKOŚĆ
WYKOPU [mm]
POWIERZCHNIA
ZABUDOWY [m²]
MASA
ZESTAWU [kg]
PRZESTRZEŃ
ROBOCZA [mm]
S11, 00 2500 2300 11,5 1721 1265
S12, 00 3000 2300 13,8 1971 1255
S13, 00 3500 2300 16,1 2227 1255
S11, 21 2500 3600 18 2785 1265
3000 3600 21,6 3175 1255
S13, 23 3500 3600 25,2 3584 1255
S11, 11 2500 4600 23 3395 1265
S12,12 3000 4600 27,6 3895 1255
S13,13 3500 4600 32,2 4407 1255