Ten rodzaj szalunków to najlepsze zabezpieczenia podczas robót inwestycyjnych i awaryjnych. Składają trzech typów płyt: pierwsza płyta wyposażona w noże i uchwyty, druga płyta nadstawna, i trzecia płyta z przestawnymi oknami na przeszkody biegnące w poprzek wykopu. Montowanie zaczyna się od płyty z nożami. Następnie zamontowywane są pozostałe elementy szalunku. Umieszcza się je w łącznikach poziomych płyt poprzedzających. Każdorazowo po umieszczeniu zestawu płyt, za pomocą śrub rozporowych ustala się szerokość wykopu. Dolna płyta posiada zaczepy, które mają zastosowanie wyciągnięcie szalunku z wykopu. Zestawienie poszczególnych części szalunku uzależniona jest od tego, jakiego rodzaju przeszkody i na jakiej wysokości zostaną napotkane w trakcie wykonywania wykopu.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą