Zabezpieczenia wykopów standardowe, do zabezpieczenia powierzchni o wymiarach: długość 2,08 do 3,5 m i głębokości od 1,6 do 5 m i szerokości wykopu od 56 do 217 cm.

Szalunek do wykopów – typ B

Parametry techniczne

  • Szerokość wykopu - 920 ÷ 2530 mm
  • Prześwit między płytami - 800 ÷ 2410 mm
  • Prześwit roboczy - 560 ÷ 2170 mm

Parametry śrub rozporowych

TYP ŚRUB
ROZPOROWYCH
WYKONANIE A WYKONANIE B ILOŚĆ PRZEDŁUŻEK
- 280 mm
ILOŚĆ PRZEDŁUŻEK
- 515 mm
DŁUGOŚĆ [mm] MASA [kg] DŁUGOŚĆ [mm] MASA [kg]
A 1000 ÷ 1390 65,5 800 ÷ 1050 52,6 - -
B 1280 ÷ 1670 77 1080 ÷ 1330 64,1 1 -
C-1 1520 ÷ 1910 88,5 1360 ÷ 1620 75,6 2 -
C-2 1520 ÷ 1910 81,9 1360 ÷ 1620 69 - 1
D 2030 ÷ 2410 98,3 1830 ÷ 2080 85,4 - 2

Parametry eksploatacyjne

WYKONANIE TYP
PŁYTY
DŁUGOŚĆ
PŁYTY [mm]
WYSOKOŚĆ
PŁYTY H1 / H2 [mm]
GRUBOŚĆ
PŁYTY [mm]
DOPUSZCZALNY NACISK
GRUNTU [kN/m²]
PRZEŚWIT
MONTAŻOWY [mm]
MASA
[kg/box]
Typ B - płyta podstawowa B11 3080 1600 / - 60 26 2630 1056
Typ B - płyta podstawowa B12 3080 2000 / - 60 26 2630 1295
Typ B - płyta podstawowa B13 2080 2000 / - 60 44 1630 810
Typ B - płyta podstawowa B14 3080 2340 / - 60 26 2630 1495
Typ B - płyta podstawowa B15 3500 2000 / - 60 20 3050 1495
Typ B - płyta podstawowa B16 3500 2340 / - 60 20 3050 1640
Typ B - płyta podstawowa B17 2580 2000 / - 60 36 2130 1145
Typ B - płyta podstawowa B18 2580 2340 / - 60 36 2130 1325
Typ B - nadstawka B21 3080 - / 500 60 26 2630 435
Typ B - nadstawka B22 3080 - / 1000 60 26 2630 695
Typ B - nadstawka B23 3500 - / 1000 60 26 3050 775
Typ B - nadstawka B24 2580 - / 1000 60 36 2130 625
Typ B - nadstawka B25 2080 - / 1000 60 44 1630 512

Możliwość stosowania

WYKONANIE DŁUGOŚĆ
ZESTAWU [mm]
GŁĘBOKOŚĆ
WYKOPU [mm]
POWIERZCHNIA
ZABUDOWY [m²]
MASA
ZESTAWU [kg]
PRZESTRZEŃ
ROBOCZA [mm]
B11, 00 3080 1600 9,24 1056 600 ÷ 750
B12, 00 3080 2000 12,32 1295 850 ÷ 1050
B13, 00 2080 2000 8,32 810 850 ÷ 1050
B14, 00 3080 2340 14,41 1495 815 ÷ 1015
B15, 00 3500 2000 14 1425 850 ÷ 1050
B16, 00 3500 2340 16,38 1640 815 ÷ 1015
B17, 00 2580 2000 10,32 1145 850 ÷ 1050
B18, 00 2580 2340 12,07 1325 615 ÷ 1015
B11, 21 3080 2100 12,32 1531 600 ÷ 750
B11, 22 3080 2600 15,40 1790 600 ÷ 750
B12, 21 3080 2500 12,25 1770 850 ÷ 1050
B12, 22 3080 3000 18,48 2030 850 ÷ 1050
B13, 25 2080 3000 12,48 1362 850 ÷ 1050
B14, 21 3080 2840 17,49 1970 815 ÷ 1015
B14, 22 3080 3340 20,57 2230 615 ÷ 1015
B15, 23 3500 3000 21 2240 850 ÷ 1050
B16, 23 3500 3340 23,38 2455 815 ÷ 1015
B17, 24 2580 3000 15,48 1810 850 ÷ 1050
B18, 24 2580 3340 17,23 1990 815 ÷ 1015
B11, 22, 21 3080 3100 18,48 2266 600 ÷ 750
B11, 22, 22 3080 3600 21,56 2526 600 ÷ 750
B12, 22, 21 3080 3500 21,56 2505 850 ÷ 1050
B12, 22, 22 3080 4000 24,64 2765 850 ÷ 1050
B13, 25, 25 2080 4000 16,64 1914 850 ÷ 1050
B14, 22, 21 3080 3840 23,65 2705 815 ÷ 1015
B14, 22, 22 3080 4340 26,73 2965 815 ÷ 1015
B17, 24, 24 2580 4000 20,64 2475 850 ÷ 1050
B18, 24, 24 2580 4340 22,39 2655 815 ÷ 1015
B13, 25, 25, 25 2080 5000 20,80 2466 850 ÷ 1050