Zabezpieczenia wykopów – ciężkie do zabezpieczenia powierzchni o wymiarach: długość od 3,1 do 3,5 m i głębokości od 2 do 5,5 m i szerokości roboczej od 57 do 218 cm.

Szalunek do wykopów - typ C

Parametry techniczne dla płyt C11 i C21

  • Szerokość wykopu - 1010 ÷ 2620 mm
  • Prześwit między płytami - 810 ÷ 2420 mm
  • Prześwit roboczy - 570 ÷ 2180 mm

Parametry techniczne dla płyt C12 i C22

  • Szerokość wykopu - 1010 ÷ 2300 mm
  • Prześwit między płytami - 810 ÷ 2100 mm
  • Prześwit roboczy - 570 ÷ 1860 mm

Parametry śrub rozporowych

TYP ŚRUB
ROZPOROWYCH
WYKONANIE A WYKONANIE B ILOŚĆ PRZEDŁUŻEK
- 280 mm
ILOŚĆ PRZEDŁUŻEK
- 515 mm
DŁUGOŚĆ [mm] MASA [kg] DŁUGOŚĆ [mm] MASA [kg]
A 1000 ÷ 1390 65,5 800 ÷ 1050 52,6 - -
B 1280 ÷ 1670 77 1080 ÷ 1330 64,1 1 -
C-1 1520 ÷ 1910 88,5 1360 ÷ 1620 75,6 2 -
C-2 1520 ÷ 1910 81,9 1360 ÷ 1620 69 - 1
D 2030 ÷ 2410 98,3 1830 ÷ 2080 85,4 - 2

Parametry eksploatacyjne

WYKONANIE TYP
PŁYTY
DŁUGOŚĆ
PŁYTY [mm]
WYSOKOŚĆ
PŁYTY H1 / H2 [mm]
GRUBOŚĆ
PŁYTY [mm]
DOPUSZCZALNY NACISK
GRUNTU [kN/m²]
PRZEŚWIT
MONTAŻOWY [mm]
MASA
[kg/box]
Typ C - płyta podstawowa C11 3100 2500 / - 100 48 2650 1950
Typ C - płyta podstawowa C12 3500 2500 / - 100 48 3050 2280
Typ C - nadstawka C21 3100 - / 1500 100 48 2650 1252
Typ C - nadstawka C22 3500 - / 1500 100 48 3050 1490

Możliwość stosowania

WYKONANIE DŁUGOŚĆ
ZESTAWU [mm]
GŁĘBOKOŚĆ
WYKOPU [mm]
POWIERZCHNIA
ZABUDOWY [m²]
MASA
ZESTAWU [kg]
PRZESTRZEŃ
ROBOCZA [mm]
C11, 00 3100 2500 15,5 1950 775 ÷ 1175
C12, 00 3500 2500 17,5 2280 775 ÷ 1175
C11, 21 3100 4000 24,8 3202 775 ÷ 1175
C12, 22 3500 4000 28 3770 775 ÷ 1175
C11, 21, 21 3100 5500 34,1 4454 775 ÷ 1175
C12, 22, 22 3500 5500 38,5 5260 775 ÷ 1175