Szalunki tracone wykonane z betonowych pustaków szalunkowych to wygodne rozwiązanie które pozwala zaoszczędzić sporo czasu na np: montaż i demontaż szalunków tradycyjnych. Ponadto do rozpoczęcia dalszych prac takich jak: tynkowanie, montaż okien nie trzeba czekać aż zaschnie beton. Specjalne wgłębienia i otwory umożliwiają zastosowanie zbrojenia zarówno pionowego jak i poziomego.

Szalunki fundamentowe i ścienne

WYMIARY SZER. / DŁ. / WYS. [cm] WAGA [kg] WYPEŁNIENIE BETONEM [l/szt.] CENA NETTO
20 / 50 / 25 19,6 15 5,6
25 / 50 / 25 21 20,5 5,8
30 / 50 / 25 25 25 6,7
40 / 50 / 25 31 36 8,5

Filary, słupy

WYMIARY SZER. / DŁ. / WYS. [cm] WAGA [kg] WYPEŁNIENIE BETONEM [l/szt.] CENA NETTO
22,5 / 22,5 / 25 11 6,8 4,9
30 / 30 / 25 18 14,5 6,3

Zastosowanie

Pustaki szalunkowe z powodzeniem znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie do tej pory wymagane było zastosowanie szalunków drewnianych lub metalowych, w konstrukcjach ścian fundamentowych, nośnych o zwiększonej wytrzymałości pod budynki mieszkalne, gospodarcze, garaże, płoty, ściany oporowe, kanały, boksy, szyby windowe itp.

Rodzaje fundamentów

Biorąc pod uwagę szerokie zastosowanie pustaków szalunkowych przy budowie ścian fundamentowych, przedstawiamy dwa rodzaje fundamentów:

  • fundament na ławie fundamentowej charakteryzuje się tym, iż elementem nośnym jest betonowa lub żelbetowa ława, której minimalne wymiary nie powinny przekraczać 40/40 cm. przy ręcznych wykopach, i 50/50 cm. przy wykopach maszynowych a głębokość jej osadzenia powinna znajdować się poniżej punktu przemarzania gruntu.
  • fundament na płycie fundamentowej stosuje się przeważnie na terenach płaskich, oraz coraz częściej jako podbudowa piwnic usytuowanych w dużej mierze poniżej poziomu gruntu. W tym przypadku elementem nośnym jest żelbetowa płyta o minimalnej grubości 30 cm. Sposób ten umożliwia bardzo dobre odizolowanie części podziemnych, a zastosowanie betonu wodoszczelnego pozwala na całkowite zaniechanie stosowania przeciwwilgociowej izolacji płyty.

Murowanie

Niezależnie którą metodę wykonania fundamentu wybierzemy, musimy zadbać oto, aby powierzchnia na której będzie spoczywać ściana fundamentowa była równa i wypoziomowana, co ułatwi nam w znacznym stopniu ułożenie pierwszej warstwy pustaków. Układanie pustaków należy rozpocząć od naroży pamiętając o tym, że o ile długości poszczególnych ścian są wielokrotnością 25cm., to wykorzystanie pustaków połówkowych i końcowych umożliwi nam budowanie bez potrzeby cięcia elementów pełno wymiarowych. Pustaki powinny być układane bez zaprawy (na sucho) na wysokość 3-4 warstw, pamiętając o stałej kontroli poziomu i wysokości układanej warstwy.

Wypełnianie betonem

Beton jest najważniejszym czynnikiem wpływającym na jakość fundamentu, dlatego powinien mieć klasę min. C15 i odpowiednią konsystencję: nie może być zbyt suchy, ani też na tyle wilgotny, aby groziło to jego wyciekaniu z łączeń pustaków. Podczas betonowania należy zwrócić uwagę na dokładne wypełnienie pustaka szczególnie w okolicach naroży lub załamań ściany, a użycie wibratora wężowego lub zwykłe zagęszczenie ręczne znacznie poprawi parametry betonu. W przypadku wznoszenia ścian ponad 1m (4 warstwy), czynność układania pustaków powtarzamy, a zalewanie betonem może nastąpić, gdy poprzednie wypełnienie osiągnęło konsystencję gęsto plastyczną , zwykle odbywa się to w sposób ciągły.

Izolacja

Wykonanie ścian z pustaków szalunkowych, umożliwia przeprowadzenie izolacji przeciwwilgociowej w sposób bardzo prosty, a jednocześnie bardzo skuteczny, dzięki porowatej strukturze powierzchni ściany. Zalecamy wykonanie izolacji przeciwwilgociowej nawet wtedy, gdy poziom wód gruntowych jest bardzo niski, a wszystkie pomieszczenia budynku usytuowane będą ponad powierzchnią gruntu.

Tynkowanie

Ściany z pustaków szalunkowych nie wymagają tynkowania bezpośrednio pod warstwę izolacji przeciwwilgociowej. W przypadku kiedy część ściany jest ścianą piwniczną lub nadziemną, tynk nakładany jest w sposób tradycyjny, a porowata struktura umożliwia bardzo dobre powiązanie obu warstw.

Słowo końcowe

Przedstawiony sposób budowania z pustaków szalunkowych nie jest wiążący i nie stanowi jedynej metody użycia tych elementów. Każdy budynek i budowla posiada inną specyfikę, a przez co różne sposoby zastosowania i wykonywania, które pozostawiamy indywidualnie dla projektantów i wykonawców. Mając nadzieję, że przedstawiony przez nas sposób będzie dla państwa przydatny i w znacznym stopniu ułatwi organizację pracy, a w konsekwencji jakość wykonanej inwestycji.