Zapraszamy do zapoznania się z ofertą

Jak czytać charakterystykę wydajności motopomp?

W szczegółowym opisie każdego modelu znajdą Państwo charakterystykę wydajności czyli krzywą opisującą wydajność w zależności od obciążenia motopompy. Przy czym przez obciążenie rozumiemy wszystkie opory, jakie motopompa musi pokonać podając ciecz na koniec linii np. długość węża ssącego i tłocznego, różnicę poziomów, kolanka, rozdzielacze, zraszacze itp. Ponieważ w przyrodzie (jak i w życiu) wszystko kosztuje to nigdy nie otrzymamy maksymalnej wydajności i maksymalnego ciśnienia. Wzrost jednego z parametrów odbywa się zawsze kosztem drugiego.

Maksymalna wydajność motopompy: otrzymujemy ją wyłącznie przy tzw. wolnym wypływie (brak węża tłocznego) i minimalnej długości węża ssącego. Każde zwiększenie długości węża zwiększa obciążenie pompy i tym samym obniża wydajność.

Maksymalne ciśnienie: otrzymujemy przy minimalnym wypływie tzn. przy praktycznie zblokowanej sieci przesyłowej. Wyobraźmy sobie pionowy słup wody bezpośrednio nad motopompą. Jeśli urządzenie potrafi podać wodę na 30 m to na tej wysokości będziemy mieli minimalny wypływ. W takiej sytuacji silnik motopompy dalej będzie pracował na utrzymanie 30 m słupa wody co odpowiada około 3 Atm. ciśnienia.

Jak wyznaczyć rzeczywistą wydajność roboczą pompy?

Rozpatrzmy tą sytuację na przykładzie standardowej motopompy ciśnieniowej QP-205S. Ten model pompy wytwarza maksymalnie 7,5 Atm. Należy obliczyć (wykorzystując tabele strat lub zmierzyć) jakie obciążenie (w Atm.) stawia nasza linia przesyłowa. Jeśli jest to linia zraszaczy, która ma opór 5 Atm. to pompa zużyje na pokonanie oporów linii część wytworzonego ciśnienia. Z charakterystyki możemy odczytać, jaką wydajność mamy do dyspozycji przy oporze 5 Atm. W tym przypadku będzie to 200 l/min. Jak łatwo policzyć pozostaje nam zapas 2,5 Atm. ciśnienia roboczego które będzie utrzymywało się na wyjściu każdego ze zraszaczy. Największą trudnością jest wyznaczenie oporu sieci przesyłowej.