Urządzenia do detekcji belek, elementów metalowych i instalacji elektrycznych w ścianach, podłogach i sufitach. Możliwość wykrycia położenia tych elementów, uchroni cię przed przypadkowym ich uszkodzeniem podczas wiercenia i prac montażowych.