Urządzenia do badania takich wielkości jak:

  • natężenie oświetlenia
  • przepływ powietrza
  • poziom dźwięku
  • grubość powłok lakierniczych

Anemometr

Profesjonalny anemometr do pomiaru strumienia, przepływu i prędkości powietrza.

Zintegrowany czujnik do pomiaru temperatury otoczenia, wilgotności względnej i obliczania punktu rosy.

Luksometr

Profesjonalny luksometr do pomiaru natężenia światła - pomiar natężenia oświetlenia w zakładach pracy, biurach, budynkach użyteczności publicznej i przemyśle.

Grubościomierz

Grubościomierz do bezinwazyjnego, precyzyjnego pomiaru grubości powłok lakierniczych to niezbędne narzędzie w zakładach lakierniczych oraz przemyśle samochodowym. Poprzez badanie jakości powłoki można kontrolować i zabezpieczać przed korozją metalowe komponenty.

Automatyczna identyfikacja materiału bazowego:

  • FE: żelazny / magnetyczny
  • NFe: nieżelazny / nie magnetyczny

Mała głowica do pomiaru grubości powłoki z punktową dokładnością.

Dźwiękościomierz

Dźwiękościomierz do pomiaru poziomu hałasu z funkcją archiwizacji w przypadku pomiarów długotrwałych. Stosowany w biurach, warsztatach, halach produkcyjnych itp.