Buławy te mogą mieć nawet do 50m węża wpuszczanego do betonu, który jest jedynie osłoną dla kabla elektrycznego, w przeciwieństwie do wibratorów mechanicznych gdzie w środku węża linka przenosi obroty silnika (trzymanego przy pasie) na mimośród pracujący w środku buławy wibrującej beton

Przy rozerwaniu węża o zbrojenie w przypadku buław z wbudowanym silnikiem M_AFP dojdzie jedynie do zniszczenia niedrogiego kabla z bezpiecznym napięciem, co przy wibratorze mechanicznym poprzez zablokowanie betonem linki a co za tym idzie i silnika dojdzie do zerwania linki lub przebicia 230V

Wszystkie buławy wyposażone są w zabezpieczenie termiczne. Jest ono konieczne po wyciągnięciu pracującej buławy z chłodzącego ją betonu

Dzięki unifikacji ,wszystkie dostępne buławy można przyłączyć do przetwornic, które już państwo posiadacie a zostały wyprodukowane przez każdego, innego producenta.

Ogólna tabela porównania danych

PRODUCENT MODEL ŚREDNICA [mm] NATĘŻENIE [A] * CENA NETTO
WACKER IREN 30 30 3,5 952 €
BELLE BGN 35 36 8 1600 PLN
ENAR M 38 AFP 38 8 2100 PLN
LAE VT 0470 38 6 1265 PLN
WACKER IREN 38 38 7 858 €
WACKER IREN 45 45 10 858 €
LAE VT 0472 50 8 1295 PLN
ENAR M 5 AFP 50 12 2400 PLN
BELLE BNG 50 50 12 2200 PLN
WACKER IREN 57 57 17,3 858 €
ENAR M 6 AFP 58 15 2700 PLN
LAE VT 0478 60 14 1615 PLN
BELLE BNG 60 60 16 2300 PLN
ENAR M 7 AFP 65 22 2900 PLN
BELLE BNG 70 65 22 2700 PLN
WACKER IREN 65 65 25 998 €

*Patrz na natężenie w wyjściu przetwornicy. Suma natężenia np: 3 buław podłączonych na raz do przetwornicy nie może przekraczać jej mocy.

Szczegółowe dane techniczne do wglądu po kliknięciu w konkretny podświetlony na zielono model.

Ceny EURO będą przeliczanie na PLN według kursu sprzedaży NBP z dnia wystawienia faktury VAT.

Ceny katalogowe do negocjacji - Skontaktuj się z handlowcem.