Przy pomocy łyżki do rozścielania możliwe jest bardzo równomierne rozprowadzanie posypek takich jak: piasek, grys czy też gruntu macierzystego.

Zasadniczym obszarem zastosowania dla tego urządzenia jest dokładne nanoszenie materiału do wyrównywania poziomu niwelacji oraz wypełniania fug na świeżo położonych powierzchniach brukowych. Ilość rozściełanego materiału na jednostkę powierzchni jest regulowana oprócz szybkości jazdy i zmianie ciśnienia oleju także poprzez zainstalowanie ogranicznika przepustu dopasowanego do rodzaju materiału, bezpośrednio na łyżki.

Łyżka do rozścielania może być przy pomocy uniwersalnych adapterów dopasowana do rozmaitych typów ładowarek.

Łyżka do rozścielania posypki - Dane techniczne

SZEROKOŚĆ ROBOCZA [m] POJEMNOŚĆ [m³] WAGA [kg]
2 1 380