Do najczęstszych pomiarów na budowie należą pomiar długości, powierzchni i kubatury. Dzięki szerokiemu asortymentowi profesjonalnych dalmierzy laserowych, niskobudżetowych dalmierzy ultradźwiękowych ze wskaźnikiem laserowym oraz klasycznych drogomierzy, każdy znajdzie rozwiązanie optymalne do wykonywanych robót.

Drogomierze