Kiedy mówimy o urządzeniach służących do przygotowywania zapraw, zazwyczaj pojawia się problem związany z nazewnictwem. Określenia ,,mieszadło” potocznie używa się zarówno w odniesieniu do samego elementu mieszającego, jak i do całego elektronarzędzia. Tymczasem ,,mieszadło”, to właśnie sam element miksujący. Wymienny element, który podczas pracy ma bezpośredni kontakt z przygotowywaną zaprawą. Natomiast całe urządzenie służące do przygotowywania zapraw nosi nazwę ,,mieszarki”, której zadaniem jest wprawienie mieszadła w ruch. Jest to grupa urządzeń zaprojektowanych specjalnie do przygotowywania zapraw. W żadnym wypadku nie należy ich mylić z automatami dozującymi, wytrząsarkami, czy mikserami żyroskopowymi, często również potocznie nazywanymi mieszarkami.

Jaki dobrać odpowiedni rodzaj mieszarki do zapraw:

Oczywiście im większa mieszarka tym szybciej przygotowana zaprawa. Jednak przede wszystkim powinniśmy się zastanowić nad zakresem i częstotliwością planowanych robót. Bowiem czyszczenie mieszarki przepływowej po dwóch workach zaprawy byłoby zbyt czasochłonne, a jej transport i przechowywanie niewygodne i finansowo nieopłacalne. Z kolei zastosowanie mniejszych maszyn do prac na dużą skalę miałoby równie niekorzystny efekt.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą