10 kl. stali – VIP
Zawiesia łańcuchowe trzycięgnowe 10 klasa stali VIPZawiesia łańcuchowe trzycięgnowe 10 klasa stali VIP z hakami skracającymi


10 kl. stali – DUR
Zawiesia łańcuchowe trzycięgnowe 10 klasa stali DURZawiesia łańcuchowe trzycięgnowe 10 klasa stali DUR ze skracaczami


kl. stali
Zawiesia łańcuchowe trzycięgnowe 8 klasa staliZawiesia łańcuchowe trzycięgnowe 8 klasa stali z hakami skracającymi

Przejdź do zawiesi: jednocięgnowychdwucięgnowychczterocięgnowychjedno i dwupętlowycho obwodzie zamkniętym.

Wróć do menu: zawiesia łańcuchowezawiesia.