10 kl stali – VIP
Zawiesia łańcuchowe jednocięgnowe 10 klasa stali - VIPZawiesia łańcuchowe jednocięgnowe 10 klasa stali - VIP z hakiem skracającym


10 kl stali – DUR

Zawiesia łańcuchowe jednocięgnowe 10 klasa stali - DURZawiesia łańcuchowe jednocięgnowe 10 klasa stali - DUR ze skracaczem


8 kl stali
Zawiesia łańcuchowe dwucięgnowe 8 klasa staliZawiesia łańcuchowe dwucięgnowe 8 klasa stali z hakiem skracającym

Przejdź do zawiesi: dwucięgnowychtrzycięgnowychczterocięgnowychjedno i dwupętlowycho obwodzie zamkniętym.

Wróć do menu: zawiesia łańcuchowezawiesia.