10 kl. stali – VIP
Zawiesia łańcuchowe dwucięgnowe 10 klasa stali VIPZawiesia łańcuchowe dwucięgnowe 10 klasa stali VIP z hakami skracającymi

 


10 kl. stali – DUR
Zawiesia łańcuchowe dwucięgnowe 10 klasa stali DURZawiesia łańcuchowe dwucięgnowe 10 klasa stali DUR ze skracaczami


8 kl. stali
Zawiesia łańcuchowe dwucięgnowe 8 klasa staliZawiesia łańcuchowe dwucięgnowe 8 klasa stali z hakami skracającymi

Przejdź do zawiesi: jednocięgnowychtrzycięgnowychczterocięgnowychjedno i dwupętlowycho obwodzie zamkniętym.

Wróć do menu: zawiesia łańcuchowezawiesia.