10 kl. stali – VIP
Zawiesia łańcuchowe czterocięgnowe 10 klasa stali VIPZawiesia łańcuchowe czterocięgnowe 10 klasa stali VIP z hakami skracającymi


10 kl. stali – DUR
Zawiesia łańcuchowe czterocięgnowe 10 klasa stali DUR ze skracaczami


kl. stali
Zawiesia łańcuchowe czterocięgnowe 8 klasa staliZawiesia łańcuchowe czterocięgnowe 8 klasa stali z hakami skracającymi

Przejdź do zawiesi: jednocięgnowychdwucięgnowychtrzycięgnowychjedno i dwupętlowycho obwodzie zamkniętym.

Wróć do menu: zawiesia łańcuchowezawiesia.