Profil dylatacyjny wewnętrzny sinusoidalny

KS – AN Sinus B

Profil dylatacyjny KSAN Sinus B

Charakterystyka produktu

Profil dylatacyjny jest stosowany jako stalowy szalunek tracony chroniący szczeliny w posadzkach betonowych, stosowany na złączu istniejącej już i nowej posadzki, posiadający sinusoidalny przebieg szczeliny dylatacyjnej.
Posiada kątowniki montażowe ułatwiające zamontowanie dylatacji
Stosowany jest w posadzkach o grubości od 11 cm do 25 cm
Przeznaczony jest do użycia w posadzkach ciętych i bez spoinowych, zbrojnych siatką lub włóknami stalowymi.

 

Właściwości

Chroni szczeliny dylatacyjne przed uszkodzeniami w halach o intensywnej eksploatacji i dużym natężeniu ruchu pojazdów osobowych, ciężarowych oraz wózków widłowych wyposażonych we wszystkie typy ogumienia.
Minimalizuje efekt klawiszowania płyt betonowych,
Zapewnia swobodny skurcz poziomy betonowych płyt posadzkowych,
Minimalizuje efekt przemieszczeń pionowych betonowych płyt posadzkowych.

 

Parametry techniczne

Materiał: stal według normy EN 10051, EN 10056, EN 10058, DIN 933
Długość: 2980 mm ± 5 mm
Szerokość górnego profilu: 105mm ± 3 mm
Wysokość: 110 mm± 3 mm
 
Wyrób zgodny z: produkt nie jest objęty zakresem przedmiotowym mandatów wydanych przez Komisję Europejską na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych i wytycznych do europejskich aprobat technicznych opublikowanych w Monitorze Polskim Nr 32/2004, poz. 571 (Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004r), co oznacza że wyrób ten nie jest wyrobem budowlanym, nie jest możliwe uzyskanie Aprobaty Technicznej na ten wyrób a co za tym idzie nie ma możliwości wystawienia Deklaracji Zgodności.

 

Schemat produktu

Profil dylatacyjny KSAN Sinus schemat1. Profil sinusoidalny chroniący szczeliny dylatacyjne
2. Podkonstrukcja nośna
3. Bezstopniowa regulacja wysokości
4. Kątownik – przykręcany do istniejącej posadzki
5. Kątownik – kotwiony w nowej posadce
6. Nowa posadka
7. Stara posadzka
 

Informacje praktyczne

Wysokość profilu należy każdorazowo dostosować do grubości betonowej płyty posadzkowej, stosując się do wytycznych zawartych w tabeli poniżej:
 

Wysokość profilu [mm]  Grubość betonowej płyty posadzki [mm]
108 108 – 250

 
Uwaga:
Na życzenie klienta istnieje możliwość wykonania profilu w wersji ocynkowanej lub ze stali nierdzewnej.

 

Opakowanie i Składowanie

Produkt jest pakowany na paletach o wymiarach 2 m długość x 0,8 m szerokość x ~1,0 m wysokość
Produkt należy przechowywać na paletach w warunkach suchych bez dostępu wilgoci.
Okres składowania produktu: bez ograniczeń.

Wysokość profilu 108 cm
Waga 1 szt. 94
Ilość na palecie 28szt./84mb
Waga palety brutto 1420 kg

 

Zobacz inne modele systemów dylatacyjnych do: pomieszczeń wewnętrznych, obiektów zewnętrznych lub profile naprawcze