Profil dylatacyjny bramowy TA 170+

Profil dylatacyjny TA 170+

Charakterystyka produktu

Profil dylatacyjny jest stosowany jako stalowy szalunek tracony w posadzkach betonowych.
Profil przeznaczony jest do dużych obciążeń.
Posiada stopki do płynnej regulacji podczas montażu oraz opcjonalnie barierę przepływową.
Stosowany jest w posadzkach o grubości od 15cm do 41 cm.
Przeznaczony jest do użycia w posadzkach ciętych i bez spoinowych, zbrojnych siatką lub włóknami stalowymi.
 

Właściwości

Chroni krawędź posadzki przed uszkodzeniami w halach o intensywnej eksploatacji i dużym natężeniu ruchu pojazdów
osobowych, ciężarowych oraz wózków widłowych wyposażonych we wszystkie typy ogumienia.

 

Parametry techniczne

Materiał: stal według normy EN 10051, EN 10058, DIN 934, DIN 975, DIN 488, E235+N
Długość: 2000, 2500, 2980 mm ± 5 mm
Szerokość górnego profilu: 155 mm ± 3 mm
 
Wyrób zgodny z: produkt nie jest objęty zakresem przedmiotowym mandatów wydanych przez Komisję Europejską na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych i wytycznych do europejskich aprobat technicznych opublikowanych w Monitorze Polskim Nr 32/2004, poz. 571 (Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004r), co oznacza że wyrób ten nie jest wyrobem budowlanym, nie jest możliwe uzyskanie Aprobaty Technicznej na ten wyrób a co za tym idzie nie ma możliwości wystawienia Deklaracji Zgodności.
 
 

Schemat produktu

Schemat systemu dylatacyjnego TA 170+1. Profil stalowy (istnieje możliwość ustawienia z tzw. spadkiem)
2. Łączniki profilu
3. Kotwy stalowe
4. Stopka regulacji wysokości – przednia
5. Stopka regulacji wysokości – tylna
6. Bariera przepływowa – na życzenie klienta
7. Bariera

 

Informacje praktyczne

Profil dylatacyjny bramowy TA 170+ należy każdorazowo dostosować do grubości betonowej płyty posadzkowej, stosując się do wytycznych zawartych w tabeli poniżej:
 

Wysokość profilu [mm]  Grubość betonowej płyty posadzki [mm]
170 200

 
Uwaga: Na życzenie klienta istnieje możliwość wykonania profilu dylatacyjnego do posadzek o większej grubości jak również wykonanie profilu w wersji ze stali naturalnej (czarnej) lub ze stali nierdzewnej.

 

Opakowanie i Składowanie

Produkt jest pakowany na paletach o wymiarach 3 m długość x 0,8 m szerokość x ~0,8 m wysokość
Produkt należy przechowywać na paletach w warunkach suchych bez dostępu wilgoci.
Okres składowania produktu: bez ograniczeń.

Wysokość profilu 170 cm
Waga 1 szt. 48
Ilość na palecie 24szt./72mb
Waga palety brutto 1190 kg

Dylatacja garażowa TA 170+

 

Zobacz inne modele systemów dylatacyjnych do: pomieszczeń wewnętrznych lub obiektów zewnętrznych