Pompy wody

 
 • Motopompy do wody czystej

  Stosuje się je przede wszystkim do irygacji – nawadniania lub osuszania. Przy czym przez wodę czystą rozumiemy wodę z rzek, jezior lub innych naturalnych zbiorników wodnych. Każde urządzenie wyposażone jest standardowo w kosz ssawny, który dodatkowo zabezpiecza przed stałymi zanieczyszczeniami takimi jak gałęzie lub kamienie.
  Są najczęściej używane przez działkowców, ogrodników i rolników w celu poprawy bilansu wodnego i zwiększenia plonów.

   

 • Motopompy do wody brudnej

  Łączą zalety motopomp do wody czystej i szlamowej – posiadają wyjątkowo małą masę i można je stosować do brudnej zapiaszczonej wody. Z tego względu pompy te są najczęściej stosowane przez ekipy remontowe.
 • Pomy szlamowe

  To najcięższe i najwieksze pompy w naszej ofercie. Często stosowane przez oddziały Straży Pożarnej ze względu na uniwersalność i pewność w akcji. Służą do przepompowywania różnego rodzaju zanieczyszczeń. Może to być woda z wykopów, terenów powodziowych lub oczyszczalni ścieków. Znalazły również zastosowanie w usuwaniu zanieczyszczeń z budynków użyteczności gospodarczej. Są zaprojektowane do najcięższych warunków w jakich mogą pracować ludzie. Pompy te radzą sobie nawet podczas siarczystych mrozów.

   

 • Jak czytać charakterystykę wydajności motopomp:

  W szczegółowym opisie każdego modelu znajdą Państwo charakterystykę wydajności czyli krzywą opisującą wydajność w zależności od obciążenia motopompy. Przy czym przez obciążenie rozumiemy wszystkie opory, jakie motopompa musi pokonać podając ciecz na koniec linii np. długość węża ssącego i tłocznego, różnicę poziomów, kolanka, rozdzielacze, zraszacze itp. Ponieważ w przyrodzie (jak i w życiu) wszystko kosztuje to nigdy nie otrzymamy maksymalnej wydajności i maksymalnego ciśnienia. Wzrost jednego z parametrów odbywa się zawsze kosztem drugiego.
 • Maksymalna wydajność motopompy: otrzymujemy ją wyłącznie przy tzw. wolnym wypływie (brak węża tłocznego) i minimalnej długości węża ssącego. Każde zwiększenie długości węża zwiększa obciążenie pompy i tym samym obniża wydajność.
 • Maksymalne ciśnienie: otrzymujemy przy minimalnym wypływie tzn. przy praktycznie zblokowanej sieci przesyłowej. Wyobraźmy sobie pionowy słup wody bezpośrednio nad motopompą. Jeśli urządzenie potrafi podać wodę na 30m to na tej wysokości będziemy mieli minimalny wypływ. W takiej sytuacji silnik motopompy dalej będzie pracował na utrzymanie 30m słupa wody co odpowiada około 3 Atm. ciśnienia.
 • Jak wyznaczyć rzeczywistą wydajność roboczą pompy:

  Rozpatrzmy tą sytuację na przykładzie standardowej motopompy ciśnieniowej QP-205S. Ten model pompy wytwarza maksymalnie 7,5 Atm. Należy obliczyć (wykorzystując tabele strat lub zmierzyć) jakie obciążenie (w Atm.) stawia nasza linia przesyłowa. Jeśli jest to linia zraszaczy, która ma opór 5 Atm. to pompa zużyje na pokonanie oporów linii część wytworzonego ciśnienia. Z charakterystyki możemy odczytać, jaką wydajność mamy do dyspozycji przy oporze 5 Atm. W tym przypadku będzie to 200 l/min. Jak łatwo policzyć pozostaje nam zapas 2,5 Atm. ciśnienia roboczego które będzie utrzymywało się na wyjściu każdego ze zraszaczy. Największą trudnością jest wyznaczenie oporu sieci przesyłowej.

 

Wróć do menu: osuszanie